ÖRSAD TOPLANTISI!

ÖRSAD TOPLANTISI!

15 ?ubat 2014 tarihinde Türkiye Örme Sanayicileri Derne?i';nin 2. ?sti?are toplant?s? Merter Green Park Otel ?stanbul'da yap?lm??t?r. Toplant?da ?irket kurucumuz Dr. Bekir TURGUT Türkiye Örme Sanayisine Global Bak??? ba?l?kl? bir sunum yapm??t?r.

Sunumu izlemek için t?klay?n?z.